Trebåt og syrefaste skruer

HjemmesideNettbutikkSalgsbetingelserBetalingBehandling av trebåtVindusmonteringPrisliste båterSyrefast eller rustfritt stålFrakt

Behandling av trebåt

Vanlige materialer i trebåter er gran, furu og eik. For å gjøre båten mest mulig holdbar, velger en tre som har best forutsetninger for dette. Seinvokst gran og furu har en sterkere struktur enn materiale med hurtig vekst. En fordel med hurtig vokst gran eller furu er mindre tyngde. Eik , og andre lauvtrær med sein vekst er lettere, og har en mer åpen struktur. Slik eik er også lettere å bøye og impregnere med oljer. All eik til båt bør være kjerneved. Det mørkere midtpartiet skiller seg tydelig fra den lysere yteveden både i furu og eik. Spesielt kjerneveden av furu inneholder naturlig impregnering.  Det er lett å se når en oljer eller tjærer materiale med kjerne-ved. Kjerneveden trekker til seg betydelig mindre enn yteveden. 
        Tjære utvinnes av fururøtter eller annet materiale av furua med mye innhold av harpiks. Tjærebehandling har tradisjonelt vært den eneste impregnering for trebåter, og regnes av mange som beste behandling også i dag. Men tjærebehandling gir båten et mørkere utseende for hvert år, og mange synes det er bedre med en type olje som herder raskere,
        Olje har i mange år vært ensbetydende med linolje. Rå, kaldpresset linolje har en enestående inntrengningsevne i treverk som er egnet for det, spesielt furu. Gran har en vesentlig mer lukket cellestruktur, og lar seg ikke dyp-impregnere slik som furu. Mange båtbyggere har konsekvent brukt rå linolje som hovedbehandling av trebåt, med sluttstrøk av kokt linolje, eller en annen type herdende olje.     
Boracol er et middel til å redusere eller hindre blåning, soppangrep. Det er tyntflytende som vann, og trenger godt inn i treet. Behandlingen med Boracol er bare holdbar i kombinasjon med en god viderebehandling med olje eller tjære, og det er viktig at oljen får herde tilstrekkelig før båten settes på vannet.
      Owatrol D 1 eller Jotun Clipper 1 er svært tyntflytende oljer som trenger forholdsvis dypt inn.  Det er viktig at påføring gjøres fortløpende, vått i vått, slik at oljen ikke herder før neste strøk legges på.  Owatrol D 2 eller Clipper 2 er mer tyktflytende, herder raskere og er godt egnet til å forsegle overflaten. På ny båt bør en påføre minimum 6 strøk. Det anbefales å vente  et døgn mellom hvert strøk med olje 2.
      Tjære kan fortynnes med naturterpentin. En alternativ måte å tjærebehandle er å blande 1 del tjære til 10 deler naturterpentin. Stryk på med kost til treet ikke trekker mer. Mindre tidkrevende er det å bruke ublandet, varm tjære. Varm tjære trekker bedre inn, spesielt hvis også treverket er oppvarmet. Ved synkende temperatur suger treet bedre til seg både olje og tjære.
       Uansett behandlingsmåte første gang, må treet etterbehandles etter en viss tid. Det vurderes best straks båten er tatt opp og vasket med lunkent grønnsåpevann og deretter skylt med rent vann.  Bruk av høytrykksspyler kan skade treverket. Avflassete partier må behandles som nytt treverk, og beste tid for en slik behandling  er når treverket er tørt og mest mottakelig for ny olje eller tjære. En overflate med fast olje slipes først med slipeduk eller slipepapir og en tyntflytende olje. Det er tilstrekkelig med en lett sliping, slik at overflaten blir matt. Det overflødige tørkes bort, og etter et døgn 1 eller 2 strøk av den herdende 2-oljen. En tjæret båt trenger ikke nedmatting. Det er tilstrekkelig med grønnsåpevask og skylling med rent vann. Etter at båten er tørr, er den klar for ny tjærebehandling. 
 Vinterlagring av trebåt bør være så luftig og tørt som mulig. Under tak kan båten stå på kjølen, utendørs må den snus. Tett presenning må ikke ligge tett på bunnen. Sørg for lufting imellom på en eller annen måte.


Alle priser er Inklusiv 25% MVA - Salgsvilkår - Personsvernerklæring
Webshop programvare EasyWebshop