pram

Pram er en stødig båt. Det forholdsvis flate bunnpartiet og god høyde på siden gjør at den krenger mindre enn en spissbåt. Det er mulig å ro over svært grunt vann med den.

Pram kan leveres i opptil 16 fots størrelse. Typisk konstruksjon er med for- og akterspeil, et bredt og solid midtbord, 5 eller 6 par sidebord klinket med 25mm omlegg, esing i hele lengden mellom  speilene. Sammensatte spanter av et bunnband og sideband som overlapper hverandre. Vanlig innrednig er flate tiljer mellom spantene, løst sete bak, 2 eller 3 tofter, 1 eller 2 par keiper, valgfri type. Fortøyningsfester og behandling etter ønske. Se i toppmenyen om behandling av tre.båt.