pram

Pram er en stødig båt. Det forholdsvis flate bunnpartiet og god høyde på siden gjør at den krenger mindre enn en spissbåt. Egnet til å ro over svært grunt vann. Pram kan leveres i opptil 16 fots størrelse. Typisk konstruksjon er med for- og akterspeil, et bredt og solid midtbord som kjølbord, 5 eller 6 par sidebord klinket med 25mm omlegg, esing i hele lengden mellom  speilene. Spantene er satt sammen av  bunnband og sideband som overlapper hverandre med en bord-bredde. Vanlig innrednig er flate tiljer mellom spantene, løst sete bak, 2 eller 3 tofter, 1 eller 2 par keiper av valgfri type. Fortøyningsfester og behandling etter ønske. Se i toppmenyen om behandling av trebåt.