Innglassing, rutemontering

  

Plateåpningens størrelse beregnes ved å legge til tykkelsen på  gummiprofilens mellomvegg. Det er ikke mulig å montere vinduet dersom åpningen på noe sted ikke tillater plass for mellomveggen, mål C. En bue i hjørne må ikke ha mindre radius enn angitt for gjeldende list. Listen monteres først i plateåpningen. Viktig at den hele veien, spesielt i buene, ligger inntil platekanten. Montering av glasset gjøres med 2  typer spesialverktøy. Den del av listen som skal dekke klasskanten løftes over glasset med et bueformet verktøy av stål eller fast kunststoff. Det letter arbeidet å fukte med grønnsåpe eller en mild olje. To som samarbeider gjør dette lettere enn en alene. Glasset må plasseres slik at det dekker like mye av gummilisten langs hele kanten,og det må holdes et jevnt trykk slik at ikke glasset forskyver seg. Når glasset er på plass i sitt spor, brukes låselist-verktøyet til å føre låselisten ned i sporet. Størrelsen på selve øyet som presser låselisten på plass må være riktig i forhold til låselistens tykkelse.  Spesielt i buene lettes nedleggingen ved å vrikke verktøyet. Grønnsåpevann eller en olje som ikke angriper gummi letter arbeidet betydelig. Under arbeidet strekkes låselisten noe. For å få en tett skjøt, bør låselisten  kappes noen centimeter for lang. Vent et døgn eller noe mer, til den har trukket seg ferdig, før enden kappes.