Tre som båtmateriale

 

Etter at plast og glassfiber i mange år har vært nesten enerådende  innen båtbygging, er det i dag flere grunner til å vurdere om tre som båtmateriale igjen bør få en større anvendelse til mindre båter. Med nye behandlingsmidler og bedre verktøy enn det som var tilgjengelig på den tiden da glassfiberbåtene begynte å komme, er stell og vedlikehold av en  riktig behandlet trebåt vesentlig redusert i forhold til tidligere. Men det er avgjørende at en kjenner treets svakheter og fordeler. De fleste mindre tre-båter bygges hovedsakelig av furu,  med eik til kjøl, stevner, band og spanter. Ofte brukes furu også til band og spanter.  Vi ønsker at en båt skal vare i mange år, og at den skal være lett å holde ved like, uten unødige reparasjoner. Tre har både ulemper og fordeler i forhold til det. Vil først beskrive dem i rekkefølge, deretter gå nærmere inn på hvert enkelt punkt.

Ulemper:

1. Trekker til seg vann og kan misfarges og ødelegges av sopp og råte ved høy fuktighet.

2. Krymper og utvider seg i takt med hvor fuktig det er i omgivelsene . Sprekker ved for ujevn tørking eller ved at tørkebevegelsen hindres.

3. Det er begrenset hvordan treet lar seg bøye.

Fordeler:

4. Gir et vakkert utseende.

5. Et lett tilgjengelig, miljøvennlig materiale

6. Lett å reparere eller erstatte

7. Gir midre støy enn industriproduserte materialer.

1.     Av treslag som brukes til båt, er eik på grunn av det høye innhold av syre lite utsatt for soppangrep, mens furu er svært utsatt, gran noe mindre. Soppsporer er til stede over alt, men treet angripes bare når temperatur og fuktighet når over en viss grense. En trebåt skal derfor lagres mest mulig luftig, med god avstand mellom båten og et dekke over, samtidig med god gjennomlufting. Motsandskraften mot soppangrep kan økes betydelig ved å tilføre treet et middel mot sopp mens båten er trehvit. Boracol er et slikt middel, utviklet og produsert i Danmark. Det har samme inntrengningsevne som vann og trenger  helt inn til kjerneveden i både tørt og  fuktig treverk. Midlet har vært på markedet i over 25 år, og det eksisterer nå en rekke forskningsresultater som bekrefter Boracols gode evne til å forebygge og stoppe angrep av sopp og insekter i treverk. Etter behandling med Boracol, må båten likevel mettes med midler som hindrer at Boracol vaskes ut og at vann trenger inn.  Ren vegetabilsk terpentin har den egenskapen at det fordriver fuktighet. Forsøk med veining av et trestykke før og etter behandling med vegetabilsk terpentin, viser at det veier mindre etter behandlingen. Derfor vil en samtidig behandling med f. eks rå linolje ha større inntrengning enn om det brukes bare rå linolje alene.

2.     Selv om treet er maksimalt mettet med oljer og tjære, vil det utvide seg ved høy luftfuktighet. Men det er stor forskjell på tre, etter når og hvordan det er skåret. Det mest stabile materiale får en når hogsten skjer midtvinters. De ytterste borda i stokken er mest utsatt for å trekke vann og å sprekke. Minst kryper de borda som er nær margen i stokken, men selve margkjernen inneholder sprekker allerede før stokken er skåret. De beste båtborda ligger på hver side av margen, like utenfor margsprekk-feltet. Dersom en ønsker kvistreine bord, må en velge bord som ligger lenger fra margen, men en får da bord som vil bevege seg mer. I en svært stor stokk kan en likevel få ut en del bord med lite kvist uten at de er vesentlig mer utsatt for sprekkdannelse. I alle fall er det viktig at borda festes til band og spant slik at det ikke hindrer nødvendig bevegelse. Det er mindre risiko for sprekkdannelse når bord tørker sakte. En bør derfor unngå direkte sol på båten hvis den ligger på land i svært tørt vær.

3.     For å gi båten en form som gir minst mulig motstand i vannet, må særlig halsborda både vris og bøyes ganske mye. På en del båt-typer blir disse isteden skåret med skru, hogd og høvlet til av en halv stokk, slik at de får ønsket form på den måten.

4.     Når treet mettes med terpentin, olje og tjære, blir de åpne cellene fylt, og lyset trenger lenger inn i treet. Vi får en refleks fra dypere lag i overflaten, som gir et enestående utseende. Mønsteret i treet trer tydeligere fram, og bildet forandrer seg ettersom vi ser det i forskjellig vinkel. 

5.     En godt bygd og vedlikeholdt tre-båt vil vare i mange ti-år, men når den en gang har gjort sin tjeneste, er den ikke  problem-avfall.

6.     Et skadet båt-bord kan skiftes ut i hele sin lengde eller det kan  skjøtes inn en del av bordet, mer eller mindre tidkrevende etter hvilken metode en ønsker.(Reparasjon med epoxy beskrives i eget avsnitt om reparasjoner.)

7.     Det gir en helt annen følelse av stillhet å oppholde seg i en båt av tre enn i en båt av et hardere materiale. Spesielt er dette merkbart der omgivelsene ellers er stille, som i et skogsvann eller fjellvann.