Vedlikehold og behandling av trebåt

Treet i en ny bygd båt kan først vætes med Boracol, som er et middel til å redusere eller hindre blåning, soppangrep. Behandlingen med Boracol er bare virksom sammen med en god viderebehandling med olje eller tjære, og det er viktig at oljen får herde tistrekkelig før båten settes på vannet.

Som hovedbehandling velges alternativ 1, 2 eller 3.

1: Treet mettes først med en gjennomtrengende tynn olje, Owatrol 1 eller Jotun Clipper 1, vanlig ca 20 strøk vått i vått. Det er viktig at påføring gjøres fortløpende, slik at oljen ikke får tørke før neste strøk legges på. Båter som skal brukes i sjøen påføres bunnstoff under vannlinjen, over vannlinjen forsegles med Owatrol D 2 eller Clipper 2. Følg anbefaling om antall strøk og tørretid.

2: Etter Boracol så mange strøk med en blanding terpentin og rå linolje som treet greier trekke. Om ønskelig tilsettes samme mengde tjære. Denne behandlingen krever tid, og siden rå linolje herder svært sent, har en god tid mellom hvert strøk. Når treet ikke trekker mer, tørkes overflødig olje (og tjære)  bort, og en herdende olje, vanlig kokt linolje, legges på i 2 - 3 strøk. Alternativ til kokt linolje er Clipper II eller Owatrol 2.  Bunnstoff påføres under vannlinjen for bruk i sjøen.

3: Tjære kan påføres på flere måter. Fortynnet tjære; 1 del tjære til 10 deler naturterpentin påføres strøk på strøk til treet ikke trekker mer. Merk at yteved av furu trekker vesentlig mer enn kjerneveden. Mindre tidkrevende ublandet tjære. Om tjæren varmes, vil den trekke bedre inn.

Uansett behandlingsmåte må treet etterbehandles etter en viss tid. Det vurderes best straks båten er tatt opp og vasket med lunkent grønnsåpevann og deretter skylt med rent vann. Flater som tydelig har trukket vann, må behandles på nytt før neste sesong, og beste tid for det er neste vår, når treverket er tørt og mest mottakelig for ny olje eller tjære. Vinterlagring av trebåt bør være så luftig og tørt som mulig. Under tak kan båten stå på kjølen, utendørs må den snus. Tett presenning må ikke ligge tett på bunnen. Sørg for lufting imellom på en eller annen måte.