Treet vætes først med Boracol, som er et middel til å hindre blåning, soppangrep.

Videre velges alternativ 1 eller 2 som behandling.

1: Treet mettes med en gjennomtrengende tynn olje, Owatrol 1 eller Jotun Clipper 1, vanlig ca 20 strøk vått i vått. Båter som skal brukes i sjøen påføres bunnstoff under vannlinjen, over vannlinjen forsegles med Owatrol D 2 eller Clipper 2.

2: Etter Boracol så mange strøk med en blanding terpentin og rå linolje som treet greier trekke. Om ønskelig tilsettes samme mengde tjære. Overflødig olje (og tjære) tørkes bort, og en herdende olje, vanlig kokt linolje, legges på i 2 - 3 strøk. Alternativ til kokt linolje er Clipper II eller Owatrol 2.  Bunnstoff påføres under vannlinjen for bruk i sjøen. Istedenfor olje kan bare fortynnet tjære brukes til behandling. Båten må da tjærebehandles regelmessig etter behov.