Liten Oselver

Bygges på bestilling i størrelse 13 - 14 fot, 3 bordganger av furu. Kjøl og stavner av eik. Spanter av furu greinvinkler som følger båtens form. Halsbord vridne i rå, eventuelt dampet tilstand. Mot et pristillegg på kr 4000,- kan båten leveres med hogne halsbord. Halsbord er fremre og bakre bord mot kjølen og nedre del av stavnene. I Oselveren ligger et forholdsvis kort bunnbord imellom. Halsborda blir hogd og høvlet av hver sin halve furu rotstokk. De formes med en krumning og vridning, slik at de gir minst mulig motstand. Klinkes med kobbersøm med16 mm hoder og tilsvarende roer. For bruk av galvanisert søm beregnes en prisreduksjon. I stavnene brukes treskruer av syrefast stål, med senkhode og rett spor. Keiper av  furu greinvinkler, eventuelt av eik. Humleband av tjæret hampetau.  Årer av tettvokst gran, original tre-kant tverrprofil med innsvingt blad, best mulig balansert . Kan leveres uten årer med tilsvarende prisreduksjon, eventuelt med annen type keiper og årer, til samme pris.   Tiljer av  furu, tofter av gran. Alternativ behandling som beskrevet i toppmenyen, vedlikehold og behandling av trebåt. Pris: Se prisliste. Leveringstid på forespørsel.